Jag är rätt trött på de större så kallade taktiska stridssystemen, som bara försöker skapa en komplexitet genom att tillföra massor av förmågor och bonusar hit och dit. Jag tänker nu främst på Dungeons & Dragons 4 och Warhammer Fantasy Roleplaying Game 3.

Så därför har jag slängt ihop ett taktiskt stridssystem som skapar riktiga valmöjligheter under spelets gång. Jag kallar det Thrice. En strid med fyra spelare mot sex motståndare tar ungefär tjugo minuter, där tio minuter går åt till att snacka taktik mellan spelarna. Det är ett stridssystem som är väldigt enkelt, flexibelt, där det går att ändra taktik under stridens gång, som kräver igenkännande hos fiendens attackmönster, där du bör samarbeta med dina kamrater och diskutera igenom taktiker, lätt att improvisera utifrån och som är väldigt roligt.

 

Läs mer

Vill du speltesta stridssystemet så skicka mig ett mail till följande adress: Min mailadress

Spelsystemet är en utveckling från när jag försökte göra ett OSR-spel (Old School Renaissance) men jag kände att d20-grunden var såpass mycket i vägen att jag var tvungen att kasta ut allt och börja om från början. Utöver stridssystemet så hade jag från början ett enkelt trait-baserat färdighetssystem men efter speltest så frågade en spelare varför jag ens behövde färdighetssystemet. OSR handlar om att utforska områden och komma på kluriga lösningar - inte om att slå spot hidden för att hitta fällor. Så därför tänkte jag istället utveckla traitsystemet till något tärningslöst men där spelledaren kan använda traits (karaktärsdrag) för att skapa situationer där spelaren får spela ut en person. Någon som är exempelvis arrogant hamnar i situationer där arrogant kommer att vålla problem. På så sätt kan spelledaren skapa en sorts gestaltande utmaning.

Även detta spel kommer jag att släppa på engelska som en gratis pdf, men det kommer inte att hända förrän jag är helt klar med This Is Pulp.