Naturen är inte god.

Naturen är inte, och har aldrig varit, i balans. Naturen är kall och karg och hård. Äta eller ätas.

Rotsystem utspelar sig i en värld som kombinerar retro­cyberpunk och grön postapokalyps. Civilisationen har fallit och mänskligheten lever kvar i stora arkologier utan kontakt med omvärlden.

Utanför härskar Grönskan, ett radiotelepatiskt nätverk av växter. Tack vare den finns inget mobilnät, inga trådlösa nätverk, ingen GPS.

Inuti arkologin kämpar megakorporationer om makten över de krympande resurserna. Världen har gått från paradis till dystopi på bara några decennier, och bland de lägre klasserna bubblar missnöjet.

Det är en ny, hård tid.

Välkommen.

 

Böcker

PDF-moduler