Klippteknik handlar om när och hur du ska byta scener. En scen handlar om att någon, i regel spelledaren, beskriver en ny plats som rollpersonerna kommer till. Allting som de gör på den platsen är vad som utspelar sig i scenen. Normalt klipper spelledaren när allting är avklarat och rollpersonerna ska ta sig till en ny plats eller om de ska vänta på något och en längre tid förflyter på en och samma plats. Exempelvis från att ha suttit och ätit vid matbordet i bostadshuset så klipper spelledaren till midnatt i köket. Det finns dock fler sätt i hur du kan använda klippteknik.

Cliffhanger-ögonblick
En sak som jag använder relativt ofta är att klippa precis när någon råkar i trubbel, exempelvis genom att jag introducerar ett hot, skapar en konsekvens som är ett direkt hot eller om spelaren misslyckas med ett väldigt riskfyllt slag. Det här skapa en spänning om vad som komma skall. Enda kravet för att kunna göra sådana här klippningar är att gruppen är uppdelad på något sätt så att jag kan klippa mellan dem. Strid faller in i denna kategori då rollpersoner normalt är indelade i någon sorts initiativordning som ni klipper emellan.

Skapa betänketid
Något jag just nu håller på och utforskar är att klippa när spelaren blir försatt i ett svårt val, för att ge spelaren mer tid att tänka. Det här kan vara situationer i svåra val eller när det kommer till svårare bananbeskrivningar. Ställ en fråga, om spelaren har svårt att bestämma sig, aktivera istället en annan spelare genom att klippa till den rollpersonen.

Anspela på det outtalade
Klipp när scenen har etablerat något nytt i scenariot, som någons plan, en allians, ett förräderi, en kärleksaffär etc. Genom att göra på det här sättet kommer du väcka både en förväntan och en spänning om vad som komma skall. Det går att uppnå samma effekt genom att klippa när någon precis ska göra något som att ha sex, förråda någon, förberedelse till ett mord med mera. Anspela på det outtalade.

Innan det blir tråkigt
Dra inte ut på scenen. Klipp före tempot går ner. Låt inte scenen bara bli ett jiddrande. När en rollperson för andra gången i samma scen gör samma sak, säger samma sak har du hållit på för länge. Var inte rädd för att fråga. "Vill du göra något mer? Annars klipper jag här."