Något jag har märkt i rollspel är att få ser skillnad mellan syfte och simulering i ett rollspelssystem.

Syfte är vad spelet eftersträvar, vilka typer av situationer som spelarna ska drivas till.

Ska de drivas till att...
...samarbeta?
...alienera sig från samhället?
...blir rädda?

Simulering är en ren spelmekanisk funktion som efterapar ett syfte.

Om spelet ska simulera...
...samarbete så finns det en färdighet som heter Samarbete.
...hur rollpersonerna alienerar sig från samhället får rollpersonerna minus på sociala slag.
...hur rädda rollpersonerna blir så finns det ett värde som mäter hur rädda de är.

Så vari ligger skillnaden?
Skillnaden handlar om vem det är som reglerna handlar om: rollpersonen eller spelaren. I ett strategiskt spel skulle syftet med reglerna vara att spelarna måste tänka strategiskt för att komma till en lösning. Simulering skulle istället handla om att rollpersonen måste tänka strategiskt, vilket spelsystemet exempelvis kan lösa genom att ha en färdighet som heter Strategi som spelaren slår emot.

Dock är det inte sagt att syfte och simulering måste gå emot varandra. I Mouse Guard ger rollpersonerna bonus till varandra om de hjälper till. Detta skulle kunna vara tillräckligt men spelets syfte handlar om att mössen måste samarbeta för sin överlevnad. Därför är svårighetsgraderna satta till skyhöga värden så att spelarna drivs till att hjälpa varandra.

Fundera på detta nästa gång du ska skriva ett regelsystem. Fundera kring vad spelet vill eftersträva och hur du med hjälp av regelmekanik ska uppnå det. Lösningen är sällan såpass enkel att det räcker med en simulering av vad rollpersonen ska göra.