En sak som jag har funderat på är att jag använder fisktanken dels när jag vill skapa en deckargåta och dels när jag vill skapa intriger. Jag har slarvigt blandat statiska relationer (son till, konkurrent till, mördat etc.) med agendor (vill ha, vill hämnas, vill utnyttja). Om du vill ha en behållning av texten nedan rekommenderar jag att du vet vad en fisktank är. Om du inte vet det, följ länken i första meningen här ovan.

För mig har det funkat att blanda agendor och statiska relationer. Det har funkat i mina äventyr men nu när jag ska skriva hur man använder fisktanken i en deckargåta så inser jag att konsekvenserna av rollpersonerna agerande inte är så viktigt. Det viktiga ligger i att spelarna får reda på hur allting ligger till - alltså statiska relationer.

När det är intriger är däremot agendorna viktigare, alltså personer med drivkrafter som vill något. Så när rollpersonerna agerar (lägger sig i) kommer detta att skapa konsekvenser då de korsar en annan persons agenda. Rollpersonerna agerar och personen reagerar.

Händelseförloppet

Allting i deckargåtan är redan avklarat. Någonting har hänt och spelarna ska bara ta reda på vad som har hänt. Jag brukar skriva att det är bra att hitta på ett händelseförlopp för vad som kommer att hända om rollpersonerna inte lägger sig i men i deckargåtan är redan klart så det finns ingen händelseförlopp att tillgå ... eller?

För intrigerna, som baseras på fraktioners (grupper/personer/händelser) agendor, är det tydligare att det kan finnas en händelseförlopp som pågår. Varför jag brukar vilja fundera kring det här - fundera, inte skriva - är för att jag lättare ska kunna improvisera när rollpersonerna börjar röra sig i scenariot. Hur olika personer kan reagera. När jag funderat klart så har jag ett uttänkt händelseförlopp. Så det enda jag ska bestämma mig för är när någonstans på tidslinjen som jag ska stoppa in rollpersonerna.

Gå nu tillbaka till deckargåtan. Det finns ett händelseförlopp här. Det är bara att rollpersonerna kommer in i slutet av förloppet, så med andra ord är bakgrunden till scenariot händelseförloppet.

Slutligen finns kombinationen. Om du vill köra en deckargåta finns det inget som säger att du kan blanda in agendor. Spelarna hittar ett föremål som mördaren har lämnat efter sig (statisk relation). Vem säger att mördaren inte är ute efter bevismaterialet (agenda)?

Deckargåtans två faser

I deckargåtan genomgår fisktanken två faser. Första fasen handlar om att spelledaren ska ge relationerna till spelarna när de är drivande. Det ska inte vara svårt på något sätt att få dem. Det finns flera sätt att förmedla relationer på, men de flesta får spelarna genom att prata med andra personer, så att de kan avslöja relationer mellan olika fraktioner. Titta på tankekartan du har framför dig.

Personen som rollpersonerna känner till alla relationer till sig själv och eventuellt relationer som personer som den har en relation med. Så prästen kan känna till hälarens andra relationer.

Intrigens konsekvenser

När det gäller intrigen med agendorna så skapar spelledaren istället konsekvenser utifrån de agendor som pekar mot fraktionen. I och med konsekvenserna kommer också eventuellt att relationer att avslöjas, men det är bra att komma ihåg att avslöja relationer via konsekvenser är inte alltid tydligt.

agendor


Så om rollpersonerna är ute efter langare kanske det är på uppdrag av dansaren, de stöter på prästen och om de gör något med langaren så kommer maffiabossen att lägga sig i. Så agendorna kan dra in rollpersonerna på olika sätt.

Behövs händelserna?

Det här är också viktigt. Jag brukar skriva att man ska börja bygga sin fisktank med 1-3 händelser. I deckargåtan är detta startskott som sätter igång scenariot. Någon blir mördad, något blir stulet, någon har försvunnit, folk har blivit skrämda etc.

I intrigen är händelserna inte av lika stor betydelse. De tjänar mer som bakgrund eller som färg till själva spelmötet. Istället är det agendorna som formar scenariot.

Återigen. Det går att kombinera olika typer av händelser (bakgrund kontra startskott) och olika typer av relationer (agendor kontra statiska), men jag tror att man måste vara medveten om vad man gör och, om man skriver scenarion för andra, vara tydlig i hur man förmedlar det.