Nu är det dags att bli teknisk igen. Jag kommer oundvikligen in på teori i den här bloggen, verkar det som. Idag tänker jag sätta igång en tankekedja om spelledande och de olika färdigheter en god spelledare behöver, om hennes mål med spelledandet ungefärligt överensstämmer med mina.

Dessa fem olika färdigheter är egentligen ganska godtyckliga. Det är ett sätt att kategorisera de mängder med små tekniker en spelledare kan utnyttja. De överlappar varandra i många fall, och de krokar i och kompletterar varandra hela tiden. Ta det alltså för vad det är: en godtycklig uppdelning av färdigheter för en viss spelstil -- den spelstil jag illustrerat med mina andra poster på den här bloggen. Nåväl, jag skall sluta bortförklara mig. Här är de fem olika färdigheterna:

  • Kommunikation
  • Kreativitet
  • Entusiasmering
  • Berättelsevävning
  • Improvisation

Varje spelledare behöver vara hyfsat duktig på alla dessa fem färdigheter för att kunna ge en riktigt bra spelupplevelse. Och hyfsat duktiga är vi nog, de flesta av oss, men vi har olika styrkor och svagheter, och att identifiera dessa låter oss utnyttja styrkorna till fullo och hitta tekniker för att komplettera våra svagheter. Jag skall förklara närmare vad jag menar med dessa fem:

Kommunikation är förmågan att se till att alla är på samma sida. De mer rätframma metoderna kallas ofta för "meta-kommunikation" och involverar direkt snack mellan deltagarna helt utanför spelet ("Grabbar, jag tror att ståryn vinner på om ni jagar efter killen. Tror ni inte det?"). Mer subtila varianter involveras också här, såsom avläsandet av flaggor från ett rollformulär eller förmågan att iaktta vilka spelare som har roligt och vilka som tänker på annat. En spelledare som är bra på kommunikation vet alltid vad spelarna tycker om spelet och vilka spelare som gillar vad, och kan undvika missförstånd om hur spelet bör spelas och vilken typ av rollpersoner och handlingar som passar med genren.

Kreativitet handlar om att hitta på intressanta och relevanta saker till spelvärlden och systemet. Det här är en svårgripbar färdighet, men det är spelledare som är riktigt bra på det här som kan skapa intressanta plott-twister, djupa spelledarpersoner och häftiga platser.

Om kommunikation inbegriper förmågan att se vilka spelare som har tråkigt så inbegriper entusiasmering förmågan att få dem att sluta med det. Här handlar det om att få spelarna att investera känslomässigt i fiktionen, att få dem att ha roligt och bli engagerade. Även när deras rollpersoner inte är närvarande i scenen lyssnar spelarna spänt och intresserat, eftersom det som händer är engagerande, när spelledaren är riktigt duktig på det här. Det här kan mycket väl vara den allra viktigaste färdigheten, eftersom den till så stor del bidrar till att alla runt bordet har kul.

Berättelsevävning hör till fiktionen man skapar i spel, och är förmågan att styra den så att man får en intressant berättelse. Har det varit tillräckligt med eskalering nu, så att det är dags för klimax? Borde skurken som kom undan dyka upp igen på en gång, eller borde jag vänta något scenario? Är den här scenen viktig för att etablera förhållandet mellan rollpersonerna och innevånarna i byn, eller borde jag snabbspola igenom den? Frågor i stil med ovanstående är enkla för spelledaren som är duktig på berättelsevävande, och svaren kommer naturligt. För vissa andra känns det inte alls självklart.

Till sist har vi improvisation, som helt enkelt är färigheten som låter oss göra allt ovanstående snabbt och utan betänketid. Är man duktig på improvisation behöver man inte förbereda sig, utan kan reagera ögonblickligen på vad som händer i spel. Improvisation är, anser jag, en mycket viktig färdighet som alla borde öva upp, men tyvärr handikappar sig många med att alltför mycket förlita sig på material förberett innan spel. Att kasta sig rakt ut i spel utan förberedelser när man alltid har varit van vid att behöva dem är kanske ingen god idé, men jag skulle vilja se fler som aktivt jobbar på att minska förberedelserna, eftersom föreberedelser per definition inte kan reagera på spelarnas handlingar.

Jag har mycket mer att säga om de olika färdigheterna, och det tänker jag göra också. Var och en av dem skall få en egen artikel tillägnad sig, där jag tittar närmare på dem. Men för att kunna göra detta behöver jag kommentarer på det jag skrivit ovan. Tycker ni att det är en vettig uppdelning? Kan ni hitta färdigheter som inte kan klassas in i de olika kategorierna ovan? Feedback uppskattas. Funkar det inte alls får jag väl skriva om den här artikeln.