Varför en spelledare ska kunna tolka kroppens språk kanske nu några ställer sig frågande till. För det första kan det användas för enklare ge uttryck av spelledarpersonernas personlighet genom att skicka ut medvetna gester eller kroppssignaler. För det andra så kan spelledaren lättare kan tyda hur intresserade spelarna är och ändra sig efter det. Enligt undersökning så står själva ordvalet för ungefär 10% av vad som förmedlas. Cirka 40% är beroende på tonfallet och betoningen av orden medan hela 50-55% står kroppsspråket för. Kroppsspråket signaleras ofta undermedvetet och tolkas även undermedvetet av andra runt omkring personen.

Alla har sitt eget kroppsspråk med sina egna signaler, men vissa saker är generella. Man kan inte med säkerhet tyda en enda kroppssignal utan måste försöka se helheten. Håller någon armarna i kors behöver detta inte innebära att denne har en defensiv hållning utan kanske istället att denne fryser, säkerhetsvakten håller nog händerna vid bältet för att underlätta för armarna och kanske så blåser rökaren röken uppåt för att inte få den på någon annan. Utför gärna gesten eller hållningen som står i texten medan du läser om den.

Huvudets hållning
Man brukar tala om huvudets fyra grundpositioner. Om man drar en lodrät linje från hakan, över nästippen och fortsätter upp över skallen samt en vågrät linje från ena örat till det andra så kan man teoretiskt vrida huvudet på fyra olika sätt (över två x- och z-axeln). Om huvudet vrids uppåt i förhållande till mittlinjen så kan man ge intrycket av överlägsenhet och självkontroll. Om man vrider huvudet kraftigt uppåt så kan man tas för högfärdig ("gå med näsan i vädret"). Om huvudet däremot vrids nedåt så kan det ge intrycket av uppgivenhet, koncentration eller underkastelse. Tippas huvudet mot den person som man samtalar med så håller denne med personen ifråga medan om man istället tippar huvudet bort från personen så ogillas dennes åsikter.

Ögonbrynen
Med hjälp av ögonbrynen kan du förstärka andra uttryck väldigt bra. Du kan höja på ögonbrynen och därmed visa förvåning, rädsla eller att du träffar någon du känner igen. Du kan också sänka dem och därmed förstärka uttrycken ilska, oro eller att du försöker lösa ett huvudbry.

Ögonen
Ordspråket "ögonen är själens spegel" talar för sig själv. Med ögonen kan du förmedla åtskilliga känslor. Tittar du någon för länge i ögonen så tas du som utmanande eller dominerande medan om du sällan ser någon i ögonen känns du som ointresserad eller frånvarande. Den som pratar bör ha ögonkontakt 40-70% av tiden medan om man lyssnar bör man ha ögonkontakt 60-80%. Ögonen brukar ibland vila på en punkt när personen väljer sina ord. Titta gärna på sportintervjuer för att se om idrottaren är van vid en intervju eller inte. Om idrottaren ofta tittar ned i marken eller någon annanstans när denne talar så är den oerfaren eller improviserar medan om denne tittar reportern i ögonen så kör denne med standardsvar.

En blinkning kan visa att man skämtar, förstår eller försöker skapa kontakt (antingen vänskaplig eller flörtig). Tittar man på någon i ögonvrån kan de antingen vara sexuellt utmanande eller enbart utmanande, beroende på vilket kön (eller sexuell läggning) den andra personen har. Om personen blundar mycket är denne ointresserad och om denne vidrör sig vid ögonvrån så visar han/hon att denne inte håller med.

Att ha ögonen fästa i ett spaningsområde som går mellan pannan och ögonen vid konversation är vanligt mellan affärskollegor. Om spaningsområdet befinner sig runt munnen och ögonen är det sällskapligt. Något som används vänner emellan. Om blicken däremot har ett spaningsområde mellan ögonen och bröstet och på längre avstånd även ända ner till skrevet så är detta en intim blick. Det finns även några ögondrag som man inte kan styra över, som pupillens förstoring och förminskning, och som tolkas undermedvetet av andra personer. Känslor som kärlek ger förstorade pupiller medan ilska och rädsla förminskar pupillerna.

Munnen
Du skickar ut en positiv signal med ett leende. Försök även "le med ögonen" för annars blir det bara ett falskt (eller sorgset) leende. Med munnen kan du också truta betänkfullt eller envist, blöta läpparna oroligt, bita i dem nervöst eller tankefullt. Rökare brukar visa självsäkerhet eller positivitet genom att blåsa ut röken uppåt medan om personen är negativ, osäker, hemlighetsfull eller misstänksam så blåser denne röker nedåt. Du kan lägga märke till att det faktiskt stämmer när du är på sociala tillställningar (läs: fester).

Kroppshållning
Att ha axlarna högt uppe kännetecknar stress, rak i ryggen pondus och ha ett ledigt och avslappnad kroppshållning ger ett positivt, självsäkert intryck. Om någon sitter ned och har kroppen lutad framåt kännetecknar detta engagemang medan om denne sitter bakåtlutad är intresset svalt. Något att tänka på när du betraktar dina spelare medan ni spelar.

Armarna
När man träffar nya människor brukar man ha armarna i kors då armarna bildar en barriär som man kan "gömma sig bakom". En person som står med armarna i kors har alltså intagit en defensiv ställning. När man sedan samtalar med de nya personerna så slappnar man av och låter händerna istället falla utmed sidorna. Inte bara armarna kan fungera som barriärer, utan det kan även vara böcker, barn, en handväska eller en blombukett som man trycker mot (eller håller framför) bålen.

Auktoritära personer brukar ha händerna knäppta bakom ryggen men om de istället skulle hålla handen om den andra armen bakom ryggen är detta ett tecken på osäkerhet. Ju högre upp handen tar runt armen, desto osäkrare är personen. Att hålla händerna vid höfterna med armarna utåt gör att man blir större vilket skapar ett aggressivt intryck. För att vara mer (sexuellt) utmanande kan man ha tummarna i fickorna eller ha händerna i fickorna med tummarna utanför då denne mer eller mindre skjuter fram sina genitalier. Denna manöver har använts mest av män men kvinnor har numera tagit efter den gesten.

Händerna
Att ha handflatan nedåt och samtidigt räcka ut handen för att hälsa eller ge en hjälpande hand tyder på ett dominerande beteende. Att visa handflatan som del i en annan gest tyder på öppenhet (inbjudan till kram), ödmjukhet (hjälpande hand), vädjan (välvad hand med handflatan uppåt), ärlighet (slå ut med armarna och blotta handflatorna) eller intresse (hälsning) bara för att ge några exempel. Knäppta händer och var man håller de knäppta i förhållande till kroppen kan ha ett samband med personens negativitet eller besvikelse. En person med händerna knäppta vid huvudet (tänk segergesten där man skakar sina knäppta händer över huvudet) är en mer positiv gest än den som har händerna knäppta nere vid skrevet.

Att luta huvudet mot handen tyder på ointresse medan att ha handen utmed sidan av ansiktet tyder på intresse. Stryka sig över hakan signalerar att personen tar något i beaktande och hålla handen för munnen kan vara ett tecken på att personen inte vill att lögner ska tränga fram ur munnen. Barn visar detta på ett tydligare sätt (håller för med hela handen) än vuxna (håller bara för med några fingrar) då vuxna har "lärt sig" att dölja sitt ljugande bättre. Att vidröra näsan tyder också på att personen har farit med osanning eller skämtat. Klia eller hålla över nacken tyder på obeslutsamhet, nervositet eller att personen inte håller med. Varför det kliar i nacken vet man inte, men en tes är att det sitter nerver i nacke och hals som påverkas vid nervositet. Röra sig vid eller vika öronen har även de betydelsen att personen inte håller med (denne har hört tillräckligt av den andre) eller att denne vill säga något.

Benen
Liksom med de korsade armarna så kännetecknar korsade ben att man intagit en defensiv och reserverad inställning. Den är oftast en stärkande gest som förekommer tillsammans med andra negativa kroppsuttryck. Kvinnor brukar kunna sitta med ena foten bakom vaden och även det innebär en defensiv attityd. Om man sitter ned med ena benet under det andra så brukar man rikta knäet mot den personen man finner attraktiv, likaså om man står upp så riktas en fot mot den personen man riktar sin uppmärksamhet mot. Kvinnor kan komma att, om de nu har kjol på sig, ibland lägga benet över det andra och på så sätt blotta en del av benet. Dessa kan även komma hålla isär benen lite mer än normalt när en attraktiv person dyker upp. Dessa tecken på intresse är mer omedvetna gester än medvetna. Att sätta sig bakochfram på en stol ger ett aggressivt intryck, först för den defensiva barriären i och med stolsryggen, men också för att skrevet blottas.

Talhastighet
Vi brukar kunna hinna med att tänka ungefär 750-1000 ord per minut. En normal talhastighet ligger mellan cirka 75-150 per minut medan sportkommentatorer kommer upp i en hastighet av 250-300 ord i minuten. Det är därför vi hinner med och tänka på annat samtidigt som vi lyssnar på någon. Med sportkommentatorer behöver vi vara väldigt uppmärksamma på vad de säger för att hänga med. Om man har en för låg talhastighet uppfattas denne som rädd, osäker men även ointressant då lyssnare hinner tänka på en massa andra saker. Likaså har de som talar alltför snabbt rätt svårt att fånga vårt intresse.

Tonfall
Med rösten och tonfallet har du förmågan att förmedla intresse, nyfikenhet, stress och rädsla. Du har också makten att skapa hundratals positiva och negativa känslor hos andra människor som att få dem arga, förtvivlade, glada eller lyckliga. Du kan, genom att lyssna till tonfallet, bedöma en annan människas humör och hur denne känner sig. Eftersom du medvetet kan kontrollera och styra ditt tonfall så kan du också medvetet bestämma vilka känslor du vill förmedla till andra. Du kan med andra ord fejka känslor som du inte har och på så sätt klara av olika situationer bättre.

Betoning
Beroende på hur du betonar ord i en mening så får meningen olika betydelser. Detta är något som används mycket inom sarkasm och ironi. Man kan säga saker som genom betoningen får motsatt betydelse. Ta meningen "Ja, det var ju bra" som exempel. Genom att betona 'bra' så blir meningen uppmuntrande. Om du däremot betonar 'det' så låter det inte alls som att du menar vad du säger, utan istället tvärtom.

Volym
Tala tyst och försiktigt med låg röstvolym säger att personen är osäker medan en hög röst att denne är exalterad eller personen tycker att denne är själv övertygande. Basröst hjälper också till att skapa förtroende och pondus. Det kan bero på att barnet i livmodern kan uppfatta bastonerna bättre än diskanttonerna och att det påverkar oss senare i livet. Detta är något som utnyttjas (för mycket?) inom reklambranschen. Vissa personer som inte känner sig riktigt hemma kan ibland tala med en mörkare röst (Jag har gjort så själv).

Talrytm
Talrytmen är det man kan träna upp till det märkbaraste resultatet av allt verbalt. En varierande röst med planerade pauser och skiftande hastighet är definitivt intressantare att lyssna på än en monoton röst med samma talhastighet hela tiden. Tänk på detta när du beskriver saker för spelarna, att de flesta fascineras av varierande röster.

Slutligen
Jag har knappast försökt få med allt om kroppsspråk men försökt påpeka de vanligaste signalerna som man kanske inte alltid tänker på. Allt som står behöver inte stämma till 100% på alla personer och du måste ta med alla kroppssignaler och utomstående faktorer för kunna tolka det korrekt. Jag har också försökt peka på att det inte alltid vad du säger som är det viktiga, utan hur du säger det och framförallt hur du beter dig när du säger det. Du kan med säkerhet använda detta för att ge spelarna känslor av något annat än vad du egentligen säger. Du kan få det lättare att få spelarna att lita eller inte lita på en spelledarperson, du kan förmedla krypande känslor av att något inte står rätt till, spela ut spelledarpersoner med olika kroppsspråk men framförallt kan du använda dig av detta i det verkliga livet!

NOT: Den mesta informationen i denna "artikel" har jag hämtat från böckerna "Relationsanpassad kommunikation" av Mikael Ohlsson (ISBN: 91-87744-11-2) och "Dina gester avslöjar dig" av Allan Pease (ISBN: 91-32-31624-0). Om du nu vill läsa dessa böcker så vill jag bara utfärda en varningens ord. Efter att du har läst dem så kommer du antagligen gå omkring och analysera andra människor. :)