Kutulu – Errata och justeringar

s. 28 Punkt fem stryks – Att lyckas "nätt och jämnt" utgår ur systemet, eller övergår till att vara en helt frivillig regel. Ett alternativ för den som vill ha ett mellanting är att låta "nätt och jämnt"-lyckanden bara ske när den enda lyckade tärningen visar en fyra.