Artikelindex

Steg 3: skapa relationer

Det är i detta steg som scenariot kommer att framträda. Det är här som fraktionerna får sina agendor vilka kommer att skapa konsekvenser i världen. Ett fisktanksscenario har ofta en eller flera redan färdiga händelser som kommer att inträffa. Spelarnas uppgift i scenariot är att via rollpersonerna styra om dessa händelser, vilket gör att det skapar konsekvenser hos de fraktioner vars agendor förstörs. Konsekvenser som sedan kommer att kanske bita rollpersonerna i rumpan.

Din uppgift som spelledare i ett fisktanksscenario är först presentera många av de fraktioner som finns i scenariot för att ge spelarna tillräckligt så att de ska kunna bli drivande. Sedan byts uppgiften till att vara en organisatör, där du ska föra in vad som händer på relationskartan och fundera ut lämpliga konsekvenser på spelarnas agerande. För på relationskartan kommer du nämligen att med lätthet kunna se vilka fraktioner som har någonting med den fraktion som rollpersonerna för närvarande påverkar.

Det första vi ska göra är att sätta ut alla de fraktioner som vi hade i steg 1 och 2 på ett A4-papper, med de tillhörande attributen.

Tankekarta

Nu är alla fraktioner utsatta på pappret och det återstår att binda samman dem med relationsstreck. Nu skapas de agendor som kommer att forma scenariot. Vi kan redan nu se några givna relationer, exempelvis mellan kyrkan och pjäsen samt mellan sekonden och tjuvgillesledarens son. Fast det bästa sättet är att bara dra streck mellan helt slumpmässiga fraktioner och sedan i efterhand hitta på förklaringar. Vad har en ogift alvkvinna gemensamt med stadens grundare? Vad har den bindgalna prästen gemensamt med maktövertagandet i tjuvgillet?

Det är sådana här relationer som sätter igång tankeverksamheten och skapar ett säreget scenario. Här är anledningen till varför följande blev struket: Fiskargillesmästaren: En slapp, velig korrupt marionett, som de stora fiskebåtsägarna betalar mutor till för att få tillstånd att fiska i allt större och större mängder, tills det att vattnen nu börjat fiskas ut, med katastrofala följder.

Den här fraktioner hade redan sina relationer etablerade, vilket kan hämma tankeverksamheten. Om du bara kör på säkra kort och sätter ut relationer mellan sådant som känns som de hör ihop kommer du att hämma din egen fantasi. Våga ta steget ut och dra en linje mellan exempelvis sekonden för tjuvgillet och stadens vandöda grundare. Hitta på vad de har gemensamt och se vad som händer. Redan här kan du börja fundera kring kolliderande utmaningar, där flera personer har samma agenda. Vem är det som kommer att få sin vilja igenom? Det är med andra ord vettigt att skapa relationer där fraktioner är ute efter samma sak, även om anledningen kan skifta. Här skapar du på ett enkelt sätt väntande konsekvenser på rollpersonernas handlingar. Om de hjälper en fraktion med sin agenda, hur kommer dess konkurrerande fraktioner att reagera?

Relationskartan kan anses klar när alla fraktioner har mellan 2-4 relationer till andra fraktioner. Har en fraktion endast 1-2 relationer kommer den att stå utanför scenariot och även kanske vara väldigt svårtillgänglig. Det kan passa att ha bara en relation om fraktionen är "den verkliga hjärnan" som rollpersonerna aldrig kommer att stöta på, men i många fall bör du fundera över att helt ta bort den, om du verkligen inte lyckas motivera fler relationer. Här nedan är hela relationskartan med dess relationer.

Tankekarta med relationer

NOTISER

× Fiskegillesmästaren lyckades jag inte komma på några motiveringar för hur jag skulle binda in den personen med någon av de andra fraktionerna, så jag tog helt sonika och strök den personen.

× Den galne prästen har endast två relationer, vilket kommer att ge den en svag relation till scenariot. Den kommer dock att finnas med som en comic relief.