Artikelindex

Med relationskartan som är skapad har du ett gäng relationer där du ser hur fraktionerna hör samman med varandra. Vissa av relationerna är agendor (målsättningar) vilka kommer att ge ett utstakat händelseförlopp. Stolpa i förväg ut vad som kommer att hända i scenariot om rollpersonerna inte påverkar det hela. Välj vilken fraktion av flera som kommer att lyckas driva igenom sin målsättning. Det här kommer att hjälpa dig i vilken respons det kommer att ge när spelarna förändrar förutsättningarna i scenariot.

Händelseförloppet

I detta scenario finns följande som kommer att hända:

 • Det som redan har hänt är att sekonden i tjuvgillet har tröttnat på att vara kvinnan bakom tronen och använt sig av en girig köpman som planterat heliga reliker hemma hos den gamla tjuvgillesmästaren. Kyrkan blev ditledd och spärrade in mannen.
 • Sonen till tjuvgillesledaren tog upp kampen om maktövertagandet och det står mellan de som är lojala mot den gamle ledaren och sekondens närmaste män. Sekonden och tjuvgillesledarens son har fått reda på att det finns en pojke med illusionsförmågor. Ledarens son kommer att lyckas röva bort pojken.
 • Borgmästaren har haft sin kriminella bror som leverantör av unga prostituerade och blod från ynglingar och har blivit bestört över att kyrkan har spärrat in denne. Han har funderat på att frita sin bror men har inte de rätta kontakterna. I sitt panikslagna tillstånd tar han hjälp av magiska ritualer som ska förlänga hans liv men okunskapen gör att det går snett och istället återupplivar en gammal krigarherre som kommer att gå lös på staden, fast i minnen från något gammalt krig.
 • Gycklarsällskapet har via den forne tjuvgillesledarens kontakter kommit till staden för att frita ledaren. De har spridit rykten om att de satt upp en satirisk pjäs som driver med kyrkan för att locka till sig kyrkans vaktstyrka medan de fritar ledaren. Ironiskt nog har kyrkan utövat press på borgmästaren som vill sätta fast gycklarsällskapet. De kommer att vara smått eftersökta under ciderfestivalen och halva gycklarsällskapet kommer att bli fastfängslade under själva pjäsen medan resterande hälften flyr och resterande utför flyktförsöket.
 • Den forne tjuvgillesledaren är fri men kommer att mördas av sekonden själv, som står under illusionspojkens inflytande. Sonen har blivit maktgalen och kommer att se till att sin far kommer mördas och skulden ligga hos sekonden.
 • Sångerskan med pojken kommer att vara eftersökta av två fraktioner i tjuvgillet med resultatet att pojken kommer att bli bortrövad. Dessutom kommer stadens grundare att känna igen alvkvinnan under sin bärsärkagång i staden.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är händelser som inte är slagna i sten. Med rollpersonernas intåg i scenariot kommer förutsättningarna att förändras. Fast med dessa händelseförlopp i huvudet kan du skapa konsekvenser för att försöka kunna styra tillbaka till originalförloppet om rollpersonerna inte besvarar konsekvenserna. På så sätt blir det ett levande scenario som formar sig efter rollpersonernas agerande.

Nyckelscener

Nyckelscener är där scenariot blir förklarat för spelarna. Det här i dessa scener som spelarna kommer att få en inblick vad som pågår i scenariot. Hela sanningen behöver inte komma fram men tillräckligt för att driva spelarna vidare. Nyckelscener kan förekomma när som helst i scenariot och kan antingen vara effekter av tidigare scener eller saker som du bara slänger in mot rollpersonerna.

Det bör också förekomma planteringar i de tidiga nyckelscenerna, alltså fraktioner i scenariot som presenteras tidigt men som inte får innebörd förrän senare i scenariot. När planteringarna senare återkommer kallas detta för att de blir "skördade".

Fundera igenom kring de händelseförlopp som finns och vad som du tycker behöver bli utspelat inför spelarna för att de ska få en hum över vad scenariot går ut på. Medan du tänker ut scenerna kommer det säkert att skapas attribut till vissa av fraktionerna när du tänker igenom hur du ska presenterar scenen. Beroende på vad som hänt tidigare i scenariot kommer vissa av scenerna inte att bli utspelad. Här är de nyckelscener som jag valt ut för detta scenario:

Rollpersonerna är på marknaden för att söka upp en kontakt. Det är full sjå och pyssel då det är den årliga ciderfestivalen. Folk dekorerar med äppelkorgar och hänger upp äppelskyltar. Några saker att notera:

 • en präst med svettig stirrig blick som går omkring och rycker i folk och försöker få de att inse att världen på väg att gå under och enda sättet för att stoppa detta är genom att blota (här tillkommer "svettig och stirrig blick" och "rycker tag i folk" som attribut till prästen på relationskartan).
 • en staty som visar en beriden man med mantel, höjt svärd och väldigt säregen hjälm. En skylt visar att det är stadens grundare. (Här tillkommer fler attribut på stadens grundare.)
 • gycklarsällskap underhåller marknadsbesökarna och rollpersonerna snappar upp ett rykte om att det kommer att komma ett omtalat gycklarsällskap som vågar driva med kyrkan.
 • när de träffar på sin kontakt föreslår den personen att de ska bege sig till närmaste ölstuga. Kontakten är utsänd från gilleledarens son som vill frita gillesledaren.
 • i ölstugan finns det en sångerska med ett långt ärr i ansiktet.
 • de lägger märke till en man med fina snitt på kläderna som i ölstugan träffar två stycken individer från den lägsta klassen. (detta är ett sändebud från borgmästaren som vill ha nya leverantörer till sina doktorer. Eventuellt kan detta bli utbytt mot borgmästaren själv som kåpbeklädd blir förd till ett bakre rum i krogen.)

Alvkinnan med pojken blir överfallen i en gränd av några män som sliter tag i pojken och fäller alvkvinnan med ett slag. Om rollpersonerna lägger sig i och slår ned männen kommer de se att alla har en kråkfjäder runt halsen i en kedja och en ärrbildning på handflatan. (Alla i tjuvgillet får ärrbildningen medan fjädern säger att det är sekondens män.) Kvinnan är tacksam och bjuder hem rollpersonerna för mat och presenterar att pojken har magiska förmågor.

I fängelset kommer rollpersonerna att stöta ihop med ett gäng individer som brutit sig in i fängelset (en kolliderande utmaning). Om rollpersonerna har vaktuniformer på sig kommer de bli attackerade. Detta är delar av gycklarsällskapet som ska frita tjuvgillesledaren. Eventuellt kan någonstans i scenariot förekomma en plantering där rollpersonerna stött på några av dessa gycklare. Om gycklarna blir nedgjorda kommer tjuvgillesledaren vid flykten passera dessa och säga vilka det är och deras uppgift.
Vid ett ytterligare bortrövningsförsök mot illusionspojken kommer de inte att ha en fjäder runt halsen utan ett kopparsmycke i örat. Detta är ledarens sons män. Spelarna borde nu inse att de satt stopp för en av sin uppdragsgivares planer. (En kolliderande utmaning)
När det blir dötid i scenariot kommer skrik att fylla stadens gator när en vandöd krigare i helrustning (väldigt gammal designstil) färgar gatstenarna röda i sin framfart genom folkmassor. Han vrålar stridsrop som inte går att förstå, dels på grund av språket och dels då kroppens talorgan har ruttnat. Hjälmen bör beskrivas såpass säreget att rollpersonerna känner igen beskrivningen från inledningsscenen på marknaden. Den galne prästen springer i förväg och skriker hur undergången är nära. Alvkvinnan känner igen vem det är och går fram och talar med den vandöde i ett försöka att lugna denna. Det lyckas och monstret stryker med ett finger längsmed kvinnans ärr, tills spelarna lägger sig i då mannen i metallrustningen vrålar monstruöst och spräcker skallen på kvinnan med ett slag. Om detta inträffar (rollpersonerna kanske inte lägger sig i) kommer pojkens förmåga att löpa amok med en gigantisk illusion. Detta kommer att senare sprida ryktet om en demonpojke, vilket drar till sig kyrkans uppmärksamhet.
Blir pojken bortrövad och tjuvgillesledaren fritagen kommer en scen att bli utspelad där sekonden kommer att försöka överfalla den fritagne. Någonstans kommer en rollperson att lägga märke till en skepnad (tjuvledarens son) som står bakom illusionspojken som i sin tur står och ser på skådespelet med tom blick (kontrollerar sekonden och eventuella hantlangare). (En relation tillkommer. (Ledarens son) --> vill sätta dit för mordet på sin far --> (sekonden för tjuvgillet))