Theseusorden

När Theseus skepp behövde repareras, ersattes de trasiga delarna med nytt virke. Med tiden fallerade fler och fler delar av det ursprungliga fartyget, och allt mindre del av skeppet hade funnits där sedan det först satte segel. Till slut hade varje del bytts ut. Är det fortfarande samma skepp?

Theseusorden är en gruppering inom Enhetskyrkan som tagit sitt namn från ovanstående paradox. Som motsats till de biokonservativa ordnarna inom samma kyrka, de som undviker både cybernetik och genetiska förbättringar, ser Theseusorden det som ett heligt kall att ständigt sträva efter självförbättring.

Ladda ner modulen gratis